Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch

Hành vi vi phạm Mã số mã vạch: Trước những động thái về vi phạm hàng giả hàng nhái, đặc biệt là hạnh vi vi phạm mã vạch. Chính phủ đã ra quyết định ban hành Nghị định 119/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2017. Theo đó, mức phạt đối với hành vi vi phạm mã số mã vạch có thể lên tới 50 triệu. Tránh xa hành vi vi phạm Mã số mã vạch, làm hàng hóa cho chuẩn không vi phạm Mã số mã vạch

 

luat xu phat vi pham ma so ma vach moi nhat 2020, vi phạm mã số mã vạch

Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch mới nhất 2020 (Ảnh minh họa)

Theo nội dung của nghị định, các hành vi khai báo sai lệch thông tin hàng hóa; sử dụng mã vạch quá hạn; chuyển nhượng mã vạch; buôn bán hàng hóa vi phạm mã vạch đều bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó, các trường hợp vi phạm bị xử phạt được phân thành hai nhóm cụ thể:

Danh mục bài viết: Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch

Nội dung bài viết

1. Quy định xử phạt vi phạm mã vạch về trong quá trình sử dụng mã số mã vạch: Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch

Căn cứ phát lý: Điều 32 Nghị định 119/2017/NĐ-CP. Gồm 4 quy định mức xử phạt và 1 yêu cầu về biện pháp khắc phục.

a. Mức xử phạt: Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch hành vi sai Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Không đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi: Thông tin trên Đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận MSMV bị hỏng hoặc bị mất.
 • Không làm thủ tục gia hạn khi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch hết hiệu lực. Không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch đúng quy định.
 • Không xuất trình được tài liệu chứng minh về quyền sử dụng MSMV khi cơ quan thẩm quyền yêu cầu;
 • Không khai báo và cập nhật danh mục các mã GTIN và GLN được sử dụng cho cơ quan có thẩm quyền.
 • Không khai báo thông tin trên cơ sở dữ liệu mã số mã vạch quốc gia.
 • Không thông báo bằng văn bản, kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với CQTQ.

Tham khảo: Mã số mã vạch các nước: Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Sử dụng MSMV có đầu mã Quốc gia Việt Nam (893) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp quyền sử dụng;
 • Sử dụng mã số mã vạch đã bị thu hồi;
 • Bán, chuyển nhượng mã số mã vạch đã được cấp.
Bạn có biết  Mã vạch của Mỹ là bao nhiêu

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên hàng hóa SX, gia công, bao gói tại Việt Nam. Nhưng chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc tổ chức sở hữu MSMV đó cho phép bằng văn bản;
 • Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với MSMV của CQNN có thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức MSMV quốc tế.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

 • Cung cấp – sử dụng nguồn dữ liệu về MSMV không đúng;
 • Cung cấp thông tin sai lệch về CSH, đối tượng sử dụng MSMV hợp pháp;
 • Phát triển, cung cấp các dịch vụ trên nền tảng MSMV của Gs1 VN.

Tham khảo: Mã số mã vạch không hoàn toàn thể hiện xuất xứ sản phẩm

Mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng hóa vi phạm quy định về mã số mã vạch được quy định như sau:

 • Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa có giá trị đến 10 triệu đồng;
 • Phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 10.000.000 đồng đến 20 triệu đồng;
 • Phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng;
 • Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;
 • Phạt từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng;
 • Phạt từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;
 • Phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trường hợp: giá trị hàng hóa trên 100.000.000 đồng.
Bạn có biết  1 Ưu điểm Mã vạch 2D

b. Biện pháp khắc phục: Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch hành vi gian trá sai mã.

 • Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa. Loại bỏ MSMV vi phạm trên hàng hóa, bao bì, phương tiện kinh doanh, vật phẩm đối với vi phạm quy định tại khoản 2, 3 Điều này;
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định 119/2017/NĐ-CP.

2. Xử phạt vi phạm mã vạch về sử dụng giấy chứng nhận, cấp GCN quyền sử dụng MSMV

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không đúng thẩm quyền;
 • Sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch

 • Buộc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đối với vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

Link bài viết: vietnamsino.com/luat-xu-phat-vi-pham-ma-so-ma-vach/

Link trang chủ: vietnamsino.com/

mã vạch 2d
Mã vạch 2D